Markdown


Markdown je jednoduchá syntaxe pro formátování obsahu. Jeho výhodou je, že je čitelný i v čistém textu. Obsah se při generování webu převede do HTML.

Každý objekt v obsahu se odděluje prázdným řádkem, tj. text obsahu nesmí být hned na řádku pod nadpisem apod.

Nadpisy

Každý nadpis má před názvem znak # a mezeru, za kterou se píše název nadpisu. Jeho úroveň se určí počtem křížků.

# H1
## H2
### H3
#### H4
##### H5
###### H6

V obsahu našeho webu je H1 rezervován pro názvy stránky, a proto používejte alespoň H2!

Odstavce textu

Samotný text se dělá do odstavců vložením prázdného řádku.

## Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel sem
vitae enim facilisis ullamcorper sit amet in sem.

Fusce pellentesque iaculis sapien, non tempus nulla ornare a. Curabitur egestas
molestie dolor, in rhoncus leo cursus at. Donec imperdiet nec nunc nec auctor.

Úprava písma

Text může být *skloněný* nebo **tučný**.

Text může být skloněný nebo tučný.

Seznamy

Nečíslovaný

- Item 1
- Item 2
- Item 3

Číslovaný

U číslovaného seznamu lze psát čísla postupně (1. 2. 3. …), nebo psát na každém řádku stejné číslo a číslování se vygeneruje samo.

0. Item 1
0. Item 2
0. Item 3

Odkazy

Navštivte naše [webové stránky](https://microlab.space/).

Navštivte naše webové stránky.

Obrázky

Obrázky se tvoří podobně jako odkazy, ale před závorky se napíše vykřičník. Do hranatých závorek [] se vepíše název obrázku a do kulatých závorek () se napíše cesta k souboru. Cesta může být jak URL, tak cesta k lokálnímu obrázku.

![Ukázkový obrázek](sample-image.png)

Ukázkový obrázek

Na našem webu používejte pouze lokální obrázky.

Citace

Citovaný text se buďto odsadí čtyřmi mezerami od začátku řádku, nebo se na začátek řádku vloží znak >.

> Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel sem
> vitae enim facilisis ullamcorper sit amet in sem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel sem vitae enim facilisis ullamcorper sit amet in sem.

Poznámky

Pro vytvoření poznámky je třeba definovat poznámku v textu a zároveň definovat její obsah. Poznámka se vytvoří hranatými závorkami [] v textu, které musí obsahovat stříšku ^ a název poznámky. Mimo odstavec se pak definuje obsah poznámky.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel sem
vitae enim facilisis ullamcorper sit amet in sem.[^poznamka]

[^poznamka]: Obsah poznámky třeba i s [odkazem](https://microlab.space/).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel sem vitae enim facilisis ullamcorper sit amet in sem.1

1

Obsah poznámky třeba i s odkazem.

Tabulky

Vytvoření tabulky je složitější a nelze vytvářet složité vnořené tabulky a spojovat buňky. Pro složité tabulky lze použít zápis přímo v HTML.

Sloupce v tabulce se vždy oddělují vertikálním oddělovačem |. První řádek je hlavička, která je od zbytku tabulky oddělena řádkem, který definuje zarovnání textu ve sloupečku. Pozice dvojtečky určuje směr zarovnání.

Vytváření tabulek si lze usnadnit například generátorem tabulek do editoru Vim.

| AA          | BB        | CC          |
| :-          | --        | -:          |
| Text zarovnaný vlevo | Vycentrovaný text | Text zarovnaný vpravo |
AABBCC
Text zarovnaný vlevoVycentrovaný textText zarovnaný vpravo
Lorem IpsumLorem IpsumLorem Ipsum

Vlastní filtry

Markdown nepodporuje všehcny věci, které můžeme potřebovat, a proto máme vlastní filtry. Filtr se vyvolá ve složených závorkách, tj. {{ filtr }}. Každý filtr může mít několik parametrů.

Video

Filtr pro video očekává jeden parametr src s cestou k souboru.

video(src="video.webm")

Filtr vytvoří HTML kód pro vložení videa do stránky.

<video controls><source src="video.webm"></video>


Audio

audio(src="audio.ogg")