Timer

🖋 upravit

Někteří z nás využivají ve vlastní výuce projektor k promítání zbývajícího času během psaní písemných pací. Existující řešení se nám zdála zbytečně složitá, ošklivá a webové stránky, na kterých se časovače nachází, jsou plné spywaru. Proto poskytujeme vlastní aplikaci.

microlab.space/time

Aplikace akceptuje jako vstup čas ve formátech hh:mm:ss, mm:ss, nebo jen celé číslo s počtem vteřin.

Zdrojový kód se nachází na našem GIT repozitáři.