Jak vytvořit a upravit projekt


Šablona prázdného projektu

+++
title = "Název projektu"
date = 2020-09-12

[extra]
status = 1
authors = ["Autor 1", "Autor 2"]
created = 2019-01-01
+++

Obsah...

Struktura

Každý projekt je jen soubor psaný v jazyce markdown. Pro založení projektu se jen vytvoří složka a uvnitř soubor index.md s obsahem. Pokud se do složky přidá i obrázek s názvem main (jpg nebo png), bude použit jako náhled v seznamu projektů.

projekty
└─ muj-projekt
   ├─ index.md
   └─ main.jpg

Název složky definuje, jak bude vypadat URL adresa. V tomto příkladu bude adresa microlab.space/projekty/muj-projekt/.

Hlavička

Každý projekt musí obsahovat hlavičku s metadaty, ze kterých se generují důležité části stránky. Hlavička začíná a končí třemi plusy +++.

Datum

Při každé větší úpravě obsahu nezapomeňte aktualizovat datum. Datum se zapisuje ve standardním formátu yyyy-mm-dd a to bez uvozovek.

Stav projektu

Stav se definuje číslem a automaticky se vyplní do obsahu:

  1. Aktivní
  2. Plánováno
  3. Hotovo

Místo čísla lze použít i vlastní řetězec.

Autoři

Všichni autoři musí být v poli. Položky v poli se oddělují čárkou (za posledního autora čárka nepatří). Jména autorů jsou řetězce textu, a proto se musí obalit uvozovkami.

Příklad několika autorů:

authors = ["Autor 1", "Autor 2", "Autor 3"]

Příklad jednoho autora:

authors = ["Autor 1"]

Obsah

Obsah je psaný v jazyce markdown, který je popsaný ve své vlastní sekci.