RGB Mixér

🖋 upravit

Komunikační protokol

Vysílač odesílá paket s daty, ve kterém je obsažená adresa kanálu [R, G, B] a osmibitová hodnota (0-255) stavu kanálu. Každý paket může bát odeslán několikrát pro zvýšení spolehlivosti přenosu, ovšem snižuje se tím rychlost možných změn.

Rozložení datového paketu:

+---------+-------+
| channel | value |
+---------+-------+
    8b       8b

Software

Zdrojový kód k vysílači i přijímači je v našem Git repozitáři.