Softwarově Definované Rádio

🖋 upravit

SDR je modrní druh rádia, který funguje na principu, že co největší část zpracování signálu probíhá softwarově v počítači. Nevýhodou je složitá matematika a náročnost na výpočetní výkon, ovšem v dnešní době už výpoetní výkon není problém.

Se softwarově definovaným rádiem lze přijímat obrovské množství signálů, přičemž některá zařízení umí i vysílat. To lze využít například pro testování bepečnosti v rámci radiokomunikací.

Seznam sub-projektů

Náš hardware

Rádia

Antény

Užitečné odkazy

Software

Přednášky a články