Teploměr do udírny

🖋 upravit

Cílem projektu je vytvořit zařízení, které měří teplotu libovolným počtem teplotních čidel umístěných uvnitř domácí udírny. Výstupy z čidel jsou posílány po síti formou webové stránky na lokálním serveru přímo na zařízení a na integrovaném displeji.

Hardware

Základem je deska TTGO T-Display ESP32 s integrovaným IPS LCD.

Pro měření teploty jsou využita digitální čidla DS18B20 ve vodotěsném balení s kabelem. Čidlo DS18B20 funguje na systému 1-Wire a je tedy snadné využívat libovolné množství čidel bez složitého zapojování GPIO. Teplotní rozsah měřitelný tímto čidlem je -55 až +125°C, což pro potřeby udírny stačí, nýbrž teplota v udírně nepřesáhne 120°C.

Příprava pro kompilaci

Je třeba stáhnout knihovny WiFi.h, ESPAsyncWebServer.h, DS18B20.h a TFT_eSPI.h. Je ovšem třeba stáhnout modifikovanou verzi knihovny TFT_eSPI, aby správně fungoval integrovaný displej. V souboru User_Setup_Select.h je nutné odkomentovat řádek #include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h>.

:: todo: jak přidat ESP32 toolchain, git

Verze 1

První verze teploměru byla postavená na DOIT ESP32 DEVKIT V1. Na něm běžel web server a připravená webová stránka ukazovala výstupy všech nalezených čidel. Zároveň byl dostupný XML výstup pro nativní Androdi aplikaci. V praxi se ukázalo, že lepším řešením je jednoduše sledovat stav zkrze webovou stránku a XML s Android aplikací bylo ve druhé verzi smazáno.

Zároveň se objevil nový požadavek, a to displej s hodnotami senzorů přímo na zařízení, což je hlavní věc, která vedla ke tvorbě druhé verze.